Projekt Warszawska 35 Piaseczno

1) Demontaż , skucie i usunięcie betonowej opaski:
2) Ręczne wykopy ciągłe i jamiste
3) Usunięcie istniejących zmurszałych tynków zewnętrznych na ścianach fundamentowych
4) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych :
5) Wykonanie fasety wyoblającej między ławą a ścianą fundamentowa z elastycznej zaprawy uszczelniającej
6) Wykonanie przeciwwilgociowych powłokowych izolacji bitumicznych wykonywanych na zimno CP 48 EXPRES NA SIATCE LUB WB BITUMEN
7) Przyklejenie styroduru XPS 300
8) Izolacje z foli kubełkowej na sucho
9) Zsypanie wykopów :
10) Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowo- cementowej pod płytki chodnikowe :
11) Wykonanie chodników z płyt betonowych

Project Details

  • Data: 1 kwietnia 2018
  • Lokalizacja: ul. Warszawska 35, Piaseczno