Remont balkonów i elewacji wraz z wymiana balustrad na nowe WM WILCZA 22A w Warszawie

ZAKRES PRAC NA BALKONACH

 • Skucie starych posadzek wraz z okładzinami
 • Zagruntowanie podłoża emulsją szczepną
 • Wykonanie bitumicznej powłokowej izolacji pod posadzkowej
 • Wykonanie szlichty spadkowej (1,5-2%) –średnia grubość 2 cm z zastosowaniem posadzki elastycznej szybkosprawnej CERESIT CN87
 • Wykonanie montażu kołnierzy uszczelniających na styku ścian z płytą balkonowa CERESIT CL 152
 • Wykonanie izolacji przeciwwodnych pod płytkowych dwuskładnikową przeponą przeciwwodną CERESIT CR 166
 • Wykonanie okładzin z płytek gresowych na balkonach ( do 10 płytek na m2) z uzyciem kleju CM 16 , fugi CE 43 i uszczelniaczy CS 29


RENOWACJA CZÓŁ BALKONOWYCH W SYSTEMIE RENOWACJI BETONU CERESIT PCC
 • Skucie skorodowanego betonu i oczyszczenie elementów zbrojenia
 • Pokrycie przygotowanej powierzchni zaprawą kontaktowa CERESIT CD 30
 • Odtworzenie czół balkonowych za pomocą zapraw CERESIT CD24 , CD25 , CD26 ELEWACJIA I LOGGE
 • Montaż i demontaż rusztowań
 • Skucie odspojonych tynków
 • Przygotowanie podłoża ( oczyszczenie mechaniczne ) i zagruntowanie CERESIT CT17
 • Naprawa ubytków (tynkowanie ) i pęknięć ( wypełnianie bruzd)
 • Zatopienie siatki na całości powierzchni zaprawą klejowo-szpachlową, CERESIT ZS
 • Wykonanie warstwy szpachlowej (wyrównującej) zaprawą szpachlową ,CERESIT ZS
 • Gruntowanie i wykonanie wyprawy użyciem tynku silikatowo-silikonowego CT 174
 • Montaż obróbek blacharskich

Project Details

 • Wartość prac: 350000 pln